"ЕР ПА ГРУП" ЕООД

Продажба на стелажи, каучукови настилки

Тунелни стелажи – DRIVE-IN

Тунелни стелажи или DRive-in стелажите позволяват да се използва максимално складовото пространство, защото тук отпадат обслужващите коридори.

Тук се получават по-голям брой палетоместа в сравнение със стандартния метод за складиране.

Схема на тунелен drive-in стелаж-1 Схема на тунелен drive-in стелаж-2