"ЕР ПА ГРУП" ЕООД

Продажба на стелажи, каучукови настилки

Палетни стелажи

Палетни стелажи са стелажи които са най-често разпространени, чието предназначение е за универсална употреба и за оптимизиране на вашето складово пространство.

Рамка на палетен стелаж - размери
Греда на палетен стелаж - размери

Предимства

  • Постоянен достъп до всички палети едновременно
  • Възможност за адаптиране и съхранение на различни по вид, обем и тегло стоки и товара върху стелажите
  • Лесно боравене със складовата наличност и възможност за нейното обработване според изискванията на клиента