"ЕР ПА ГРУП" ЕООД

Продажба на стелажи, каучукови настилки

Мезонетни стелажи – мецанин

Мезонетни стелажи са стелажи при които носещите греди имат голяма товароносимост. Системата е конструирана при строго спазване на всички конструктивни правила и действащи наредби. Конструкцията може да бъде адаптирана да посрещне бъдещи изисквания чрез модификации без да се налага демонтаж на изградената вече част.

Носещата конструкция е съставена от основни и вторични греди, колони. Гредите са изработени с различна дебелина, в зависимост от изискванията на товароносимост, те могат да бъдат единични или двойни. В гредите има предвидени отвори, които позволяват поставянето на електрически инсталации и други спомагателни системи.

Колоните са изработени от правоъгълни греди завършващи с профилирана планка за свързване с капитела. Те могат да бъдат единични или двойни в зависимост от изискванията за товароносимост. Капителите свързват гредите и колоните посредством болтова връзка. Специфичната конструкция на капителите позволява удължаване и скъсяване на мецанин във всички посоки на различен етап от време, без да се налага разглобяване на конструкцията.

Структура на мезонетен стелаж-мецанин